Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik […]

czytaj całość

Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Bożena Wackowska – Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy i rolnictwa Telefon: 75 64 55 133 E-mail: bozena.wackowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 37 ust. 2 […]

czytaj całość

Dokonywanie nabycia, zamiany, darowizny nieruchomości

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Bożena Wackowska – Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy i rolnictwa Telefon: 75 64 55 133 E-mail: bozena.wackowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. II. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek […]

czytaj całość

Rozgraniczenie nieruchomości

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Jarosz – Inspektor ds. geodezji Telefon: 75 64 55 134 E-mail: malgorzata.jarosz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca […]

czytaj całość

Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki umownej kaucyjnej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Bożena Wackowska – Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy i rolnictwa Telefon: 75 64 55 133 E-mail: bozena.wackowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Ustawa z dnia […]

czytaj całość

Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Bożena Wackowska – Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy i rolnictwa Telefon: 75 64 55 133 E-mail: bozena.wackowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. II. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek […]

czytaj całość

Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, w związku ze spłaceniem rat za nabytą od Gminy Miejskiej Kamienna Góra nieruchomość

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Bożena Wackowska – Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy i rolnictwa Telefon: 75 64 55 133 E-mail: bozena.wackowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Art. 217 […]

czytaj całość

Sprzedaż lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Bożena Wackowska – Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy i rolnictwa Telefon: 75 64 55 133 E-mail: bozena.wackowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Ustawa z dnia […]

czytaj całość

Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Bożena Wackowska – Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami gminy i rolnictwa Telefon: 75 64 55 133 E-mail: bozena.wackowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Ustawa z dnia […]

czytaj całość

Mienie pozostawione

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Jarosz – Inspektor ds. geodezji Telefon: 75 64 55 134 E-mail: malgorzata.jarosz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej […]

czytaj całość