Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 19 października […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Uroczysty koncert z okazji 300-lecia Kościoła Łaski w Kamiennej Górze

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Uroczysty koncert z okazji 300-lecia Kościoła Łaski w Kamiennej Górze. Treść ogłoszenia: W dniu 21.09.2020 r. do Urzędu […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań wśród mieszkańców miasta poprzez organizację zawodów o puchar burmistrza”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań wśród mieszkańców miasta poprzez organizację zawodów o puchar burmistrza. […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. „AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE- SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU SZTUK WALK I SAMOOBRONY”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE- SZKOLENIE DZIECI I […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek z KARATE”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek z KARATE”. Treść ogłoszenia: W […]

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 roku

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze kultury w 2020 roku

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2020 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 roku

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. „Sportowe ferie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe Ferie”. Treść ogłoszenia: W dniu […]

czytaj całość