Czekamy na oferty w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego 1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanego zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2020 rok zapraszamy zainteresowane […]

czytaj całość

Rekrutacja do miejskiego żłobka

Ogłaszamy zapisy dzieci do miejskiego żłobka przy ul Spacerowej 10 w Kamiennej Górze. Rekrutacja odbywa się na rok 2020/2021. Żłobek obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego (sierpień), w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Dzieci są przyjmowane […]

czytaj całość

Czekamy na oferty na realizację zadania w zakresie pomocy psychospołecznej, działalności informacyjnej i edukacyjnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ 1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej – działalność Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy […]

czytaj całość

Oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży w minionym roku. Masz na to czas do 31 stycznia 2020 r.  Przypominamy przedsiębiorcom sprzedającym napoje alkoholowe o tym obowiązku. Poniżej dokument do pobrania.

czytaj całość

Zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej Joanna Pogońska – Inspektor w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.pogonska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. […]

czytaj całość

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej Joanna Pogońska – Inspektor w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.pogonska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. […]

czytaj całość

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy (imprezy zamknięte)

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej Joanna Pogońska – Inspektor w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.pogonska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. […]

czytaj całość

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej Joanna Pogońska – Inspektor w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.pogonska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. […]

czytaj całość