Bóbr i Zadrna są spokojne, ale jest ostrzeżenie hydrologiczne

Miejskie służby kryzysowe monitorują sytuację na kamiennogórskich rzekach. Bóbr i Zadrna mimo roztopów na razie nie podnoszą się gwałtownie.

IMGW wydało ostrzeżenie hydrologiczne dla powiatu kamiennogórskiego. Spodziewane jest wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Stopień 2, prawdopodobieństwo 90 proc.

Przebieg – w związku z topnieniem pokrywy śnieżnej w warunkach adwekcji ciepłej i wilgotnej masy powietrza, szczególnie w zlewni górnej Nysy Łużyckiej i Kwisy, dopływów górnego Bobru, górnej Kaczawy i Skorej oraz dopływów górnej Bystrzycy obserwowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej, lokalnie już z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W okresie ważności ostrzeżenia na tym obszarze stany wody utrzymają się w strefie stanów wysokich, miejscami mogą występować dalsze wzrosty, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego.