II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf II ogłoszenie konkursowe profilaktyka 2022 249 KB
2 doc wzór oferty obowiązujący 51 KB