I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ulicy Krzeszowskiej, składającej się z działek nr 212/9 i 212/10

czytaj całość

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, działka nr 290, obręb 7 przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze

czytaj całość

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy pl. Browarowym 1

czytaj całość

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 26 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Jeleniogórskiej 21

czytaj całość

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 6

czytaj całość

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Szpitalnej 4

czytaj całość

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek budowlanych położonych przy ul. Jaśminowej w Kamiennej Górze

czytaj całość

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra w okolicy ul. Wałbrzyskiej i Lipowej

   

czytaj całość

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1

czytaj całość

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Ogrodowej 13

czytaj całość