Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami

Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze ul. Henryka Sienkiewicza 6A 58-400 Kamienna Góra www.pcpr.kamiennagora.pl Tel. 75 645 02 31 e-mail: pcpr@kamienna-gora.pl 2. Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Ul. […]

czytaj całość

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przepisy ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nałożyły na podmioty publiczne, obowiązek zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień. W art. […]

czytaj całość

Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Odpowiedzialny za usługę: Agnieszka Polewska Koordynator ds. Dostępności e-mail: agnieszka.polewska@kamiennagora.pl telefon: 75 66 66 149   PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. WYMAGANE DOKUMENTY Zgodnie […]

czytaj całość

Deklaracja dostępności

Wstęp Urząd Miasta Kamienna Góra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra. Data publikacji […]

czytaj całość

Język migowy

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny Katarzyna Poręba-Plasło – Kierownik Wydziału Telefon: 75 64 55 142 E-mail: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się […]

czytaj całość