Hojny dar z Wolfenbüttel dla ofiar wojny w Ukrainie

20 tysięcy euro przekazało niemieckie miasto Wolfenbüttel na specjalne konto uruchomione przez miasto Kamienna Góra dla pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Pieniądze przesłano w odpowiedzi na apel władz miejskich. – Bardzo dziękujemy za ten hojny […]

czytaj całość

Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16 do 21 bezpłatny: 800 11 […]

czytaj całość

Uchodźcy w Kamiennej Górze rozpoczęli naukę języka

Rozpoczął się kurs języka polskiego dla dorosłych uchodźców przebywających w Kamiennej Górze. Pierwsza lekcja odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury. Zajęcia prowadzi Olesia Velykorodna, ukraińska lektorka języka polskiego. Będą odbywały się dwa razy w […]

czytaj całość

Centrum Pomocy przy ul. Ściegiennego wyłącznie dla uchodźców

Centrum Pomocy dla uchodźców przy ul. Ściegiennego 3 w Kamiennej Górze funkcjonuje WYŁĄCZNIE jako pomoc doraźna dla obywateli Ukrainy, którzy w pierwszych dniach pobytu w mieście potrzebują podstawowych produktów żywnościowych, środków czystości i higieny osobistej. […]

czytaj całość

Процес реєстрації громадянина України, який прибув до Польщі з 24 лютого з території України

Процес реєстрації громадянина України, який прибув до Польщі з 24 лютого з території України. Proces rejestracji obywatela Ukrainy, który przybył do Polski od 24 lutego z terytorium Ukrainy.

czytaj całość

MOPS przyjmuje wnioski na wsparcie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie pieniężne na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej […]

czytaj całość

Podstawowe informacje dla uchodźców w Polsce | Основна інформація для біженців у Польщі

Podstawowe informacje dla uchodźców w Polsce | Основна інформація для біженців у Польщі przygotowane przez Kancelarię Prezydenta RP.

czytaj całość

Kontenery mieszkalne dla uchodźców wojennych z Ukrainy

Urząd miasta w Kamiennej Górze pozyskał dwa kontenery mieszkalne dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Ustawiliśmy je na placu przy ośrodku pobytowym przy ul. Lubawskiej. – Kontenery użyczyła nam firma Polkon. Serdecznie dziękuję za ten gest […]

czytaj całość

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Prosimy o umawianie wizyt w urzędzie miasta Kamienna Góra w celu załatwienia spraw z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz innych spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Jest to konieczne z uwagi […]

czytaj całość

Punkty dziennego pobytu i integracji społecznej dla uchodźców

Miasto Kamienna Góra od 15 marca 2022 r. oferuje dla uchodźców z Ukrainy i ich dzieci dwa punkty dziennego pobytu i integracji społecznej: Miejska Biblioteka Publiczna; Muzeum Tkactwa. Zajęcia dla uchodźców wojennych w Muzeum Tkactwa […]

czytaj całość