Wybór ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

Rada miasta Kamienna Góra informuje, że najpóźniej w październiku 2023 r. dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na nową kadencję 2024 – 2027. Kandydatów na ławników należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – […]

czytaj całość

Nabór na stanowisko ds. gospodarki energetycznej

OGŁOSZENIE O NABORZE URZĄD MIASTA KAMIENNA GÓRA ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ……………. stanowisko ds. gospodarki energetycznej ……………. Liczba lub wymiar etatu: pełny etat Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta Kamienna Góra Główny zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku: […]

czytaj całość

Zgłaszanie naruszeń

Odpowiedzialny za usługę: pełnomocnik ds. sygnalistów Monika Kluczyńska Telefon: 75 64 55 132 E-mail: zgloszenienaruszen@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii (Dz. Urz. […]

czytaj całość

Raport o stanie gminy miejskiej Kamienna Góra

Burmistrz miasta Kamienna Góra przedstawił radzie miasta raport o stanie gminy miejskiej Kamienna Góra w 2020 roku. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, a w szczególności realizację: polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu obywatelskiego. Treść raportu jest […]

czytaj całość

Petycje

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny Katarzyna Poręba-Plasło – Kierownik Wydziału Telefon: 75 64 55 142 E-mail: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach II. WYMAGANE DOKUMENTY: Wnoszący składa petycja, która powinna zawierać: 1) oznaczenie […]

czytaj całość

Skargi i wnioski

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny – Biuro Rady Miasta Anna Zawierucha – Inspektor ds. sekretariatu Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. obsługi Rady Miasta Telefon: 75 64 55 110, 75 64 55 116 E-mail: sekretariat@kamiennagora.pl; arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: […]

czytaj całość

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny Katarzyna Poręba-Plasło – Kierownik Wydziału Telefon: 75 64 55 142 E-mail: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. II. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o ponowne wykorzystanie […]

czytaj całość

Udostępnienie informacji publicznej

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Obsługi Klienta Ida Skoczeń – Inspektor ds. kancelaryjno-biurowych Maria Groma – inspektor ds. kancelaryjno-biurowych Telefon: 75 64 55 540 E-mail: ida.skoczen@kamiennagora.pl; maria.groma@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji […]

czytaj całość