„Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim” – trasa rowerowa

Projekt „Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. „Rozwój turystyki aktywnej na pograniczu polsko-czeskim” – trasa rowerowa. Wyznaczono trasę rowerową łączącą atrakcje […]

czytaj całość

Trutnov

Trutnov miasto partnerskie Kamiennej Góry położone jest w północnych Czechach nad rzeką Upa 16 km od granicy z Polską. Pierwsze pisemne wzmianki o grodzie pochodzą z 1260 r., jednak prawa miejskie uzyskał dopiero w 1340 r. Nazwa miasta Trutnov najprawdopodobniej pochodzi od niemieckiego […]

czytaj całość

Stachelberg

Twierdza Stachelberg położona jest około 16 km od Kamiennej Góry w północnych Czechach nad wsią Babi koło Zaclerza. Wybudowana została w latach 1935 – 1938 jako cześć czechosłowackich umocnień granicznych przeciw hitlerowskim Niemcom. Obiekty wchodzące w skład twierdzy połączone są podziemnymi […]

czytaj całość

Zamek Niesytno

Zamek Niesytno w Płoninie jest jednym z zamków znajdujących się na szlaku Zamków Piastowskich, położony 15 km na północny zachód od Kamiennej Góry. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą już z XIII wieku, a jego późniejsza historia związana jest z husytami i rabusiami (dlatego też przylgnęła […]

czytaj całość

Zamek Bolczów

Zaledwie 20 km na zachód od Kamiennej Góry leży zamek Bolczów, który zdecydowanie góruje nad położoną poniżej miejscowością Janowice Wielkie. Budowę zamku rozpoczął w 1375 r. dworzanin księcia Bolka II – Clericus Bolcze – wykorzystując przy tym liczne sięgające ponad 20 […]

czytaj całość

Lubawka

Lubawka położona jest na terenie Depresji Śródsudeckiej zwanej także Niecką północno-sudecką, nad potokiem Czarnuszka uchodzącym do rzeki Bóbr. Pierwsza historyczna wzmianka o mieście pochodzi z 1284 roku. Prawdopodobnie był to gród (strzegący przejścia do Czech) istniejący już w XII wieku. Od 1292 roku, na mocy […]

czytaj całość

Kolorowe Jeziorka

Kolorowe Jeziorka  to trzy wyrobiska pokopalniane, rozmieszczone na różnych wysokościach północnego stoku Wielkiej Kopy. Zebrana w nich woda ze względu na skład chemiczny dna przybiera kolory purpury, błękitu (niektórzy określają ten kolor jako szmaragdowy) i zieleni. To ostatnie jeziorko nazywane jest niekiedy […]

czytaj całość

Gorzeszów

Gorzeszów jest wsią znajdującą się około 12 km od Kamiennej Góry, na południowo-wschodnim krańcu Kotliny Krzeszowskiej. Położony jest na wysokości około 460 – 490 m n.p.m. wzdłuż potoku Kochanówka, prawego dopływu Zadrny. Niedaleko wsi, w Zaworach, znajduje się bardzo […]

czytaj całość

Chełmsko Śląskie

Duża wieś położona w dolinie Zadrny pomiędzy pasmami gór Kruczych i Zaworów. Pierwszy znany zapis dotyczący tego miejsca pochodzi z dokumentów oznaczonych rokiem 1289. Od czasu kupna Chełmska przez cystersów z Krzeszowa losy miejscowości aż do 1810 roku nieprzerwanie związane były z klasztorem. Miasto […]

czytaj całość

Krzeszów

Krzeszów jest wsią położoną zaledwie 6 km od Kamiennej Góry w centralnej części Kotliny Krzeszowskiej (na wysokości 450 – 470 m n.p.m.) i jednocześnie jednym z głównych punktów na turystycznej mapie Ziemi Kamiennogórskiej. Początki Krzeszowa związane są z osobą księżnej Anny (wdowy po Henryku […]

czytaj całość