Miejski Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Miejski Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry rozszerzył działalność o kolejną formę pomocy.

Rodziny będą mogły uzyskać w nim bezpłatne wsparcie psychospołeczne w zakresie: problemów z dorastającymi dziećmi, stanami depresyjnymi u dzieci i młodzieży, uzależnień, nieprawidłowego funkcjonowania systemu rodzinnego i innych.

Potrzebujących pomocy zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego przy ul. T. Kościuszki 6 (II piętro, pok. nr 10) w Kamiennej Górze.