Ostrzeżenie – gwałtowne wzrosty stanów wody

Ostrzeżenie hydrologiczne – gwałtowne wzrosty stanów wody.

Stopień 1, prawdopodobieństwo 45 proc.
Obszar – województwo dolnośląskie.

Przebieg – w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia.

Uwagi – informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Ważne od 2021-05-12 godz. 13:00 do 2021-05-13 09:00.