Ostrzeżenie hydrologiczne – gwałtowne wzrosty stanów wody

Ostrzeżenie hydrologiczne – gwałtowne wzrosty stanów wody

  • stopień 1
  • prawdopodobieństwo 75%

Obszar: zlewnie górnej Nysy Kłodzkiej, górnej Bystrzycy, górnej Kaczawy, górnego Bobru, górnej Kwisy i górnej Nysy Łużyckiej (dolnośląskie).

Przebieg W związku ze wzrostem temperatury oraz opadami deszczu, mogą występować lokalne wzrosty i wahania stanów wody, w szczególności na ciekach górskich i podgórskich, do strefy wody wysokiej. Możliwe są lokalne osiągnięcia lub niewielkie przekroczenia stanów ostrzegawczych. Wzrosty stanów wody mogą być kontynuowane w ciągu następnej doby.

Ważne od 2021-12-30 godz. 21:21 do 2021-12-31 godz. 09:00.