Pytania charakteryzujące przynależność narodowo-etniczną

Dane dotyczące charakterystyki etniczno-kulturowej obejmujące przynależność narodową i etniczną ludności Polski, jak również zakres używania języka polskiego i języków niepolskich w codziennych kontaktach nie są gromadzone w rejestrach administracyjnych i zbierane są wyłącznie w spisach powszechnych (raz na 10 lat).

Mniejszości narodowe