Sesja rady miasta | 22 czerwca

Sesja rady miasta odbędzie się 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 11.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z L i LI sesji rady miasta Kamienna Góra.
  4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy miejskiej Kamienna Góra za 2021 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Kamienna Góra wotum zaufania.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2021 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Kamienna Góra za 2021 rok.
  8. Zamknięcie sesji.