Wicemarszałek wspiera kamiennogórskie samorządy

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji oraz łącznik z drogą S3 w Ptaszkowie były tematem rozmów z Grzegorzem Macko, wicemarszałkiem województwa dolnośląskiego. Spotkanie z udziałem samorządowców ziemi kamiennogórskiej odbyło się w urzędzie miasta w Kamiennej Górze.

Wzięli w nim udział: Janusz Chodasewicz, burmistrz Kamiennej Góry, Ewa Kocemba, burmistrz Lubawki, Patryk Straus, wójt gminy Kamienna Góra oraz Adam Blicharski, zastępca burmistrza Kamiennej Góry.

Obie sprawy są niezwykle ważne dla mieszkańców naszego regionu. Rodzący się właśnie w Unii Europejskiej mechanizm sprawiedliwej transformacji ma przyczyniać się do łagodzenia społecznych i gospodarczych skutków zmian. Bruksela przyznała Polsce na ten cel 3,5 mld euro. Rząd zdecydował, że pieniądze trafią do sześciu regionów, najbardziej dotkniętych skutkami transformacji energetycznej. Dolnośląskie jest na tej liście.

Pan marszałek Macko zadeklarował, że będzie wspierał starania, aby powiat kamiennogórski został ujęty w tym mechanizmie łagodzenia negatywnych skutków odchodzenia od energetyki węglowej – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz.
Nasze związki z Zagłębiem Wałbrzyskim są niepodważalne. Wielu mieszkańców pracowało w tamtejszych kopalniach. Ich zamknięcie wywołało negatywne skutki społeczne także w naszych miejscowościach – dodaje burmistrz.

Marszałek Macko uznał także, że inicjatywa budowy łącznika drogi S3 jest słuszna. Popiera wszystkie argumenty przemawiające za budową tej drogi.
Każdy sojusznik w tych sprawach jest dla nas cenny – podsumowuje burmistrz Chodasewicz.

Tagi: