Wyniki II otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 r.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf 186- wyniki II konkurs profilaktyka 2022 175 KB