XLV sesja rady miasta Kamienna Góra

Sesja rady miasta odbędzie się 12 października 2021 r. (wtorek) o godz. 14.30 w sali nr 211 urzędu miasta.

Porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miejskiej Kamienna Góra.
  4. Zamknięcie sesji.