XXXII sesja rady miasta Kamienna Góra

Sesja rady miasta odbędzie się 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXIX i XXX sesji rady miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami.
 5. Informacja przewodniczącego rady miasta o pracy rady między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno- Zdrój”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Kamienna Góra.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wnioski.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie sesji.
Tagi: