Zalecenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze w zawiązku z prognozami zagrożeń IMGW dot. gwałtownych zjawisk meteorologicznych, którym mogą towarzyszyć również gwałtowne opady śniegu i deszczu, przypomina o obowiązku ciążącym na Właścicielach i Zarządcach wynikającym z art. art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, tj. należytym zapewnieniu bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Pismo GINB - silne wiatry nad Polską do WINB i PINB 118 KB