Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, 

z okazji Święta Edukacji Narodowej składam serdeczne podziękowania Dyrektorom, Nauczycielom i Wychowawcom, za Waszą pracę i zaangażowanie w kształcenie, wychowanie, motywowanie do rozwijania pasji i zainteresowań oraz kształtowanie postaw i osobowości młodego pokolenia. Za przewodnictwo na drodze zdobywania wiedzy i umiejętności.

Przesyłam najserdeczniejsze życzenia spełnienia wszystkich planów, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, życzę dużo zdrowia, radości, optymizmu i pomyślności w życiu osobistym.

 

Janusz Chodasewicz
burmistrz Kamiennej Góry