II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2020 roku

Załączniki

# Plik Rozmiar pliku
1 pdf ogłoszenie konkursowe II profilaktyka 2020 2 MB
2 doc wzór oferty obowiązujący 51 KB