Strefa Płatnego Parkowania – zasady

Urząd miasta w Kamiennej Górze przejął zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania. Na ulice wyruszyli kontrolerzy sprawdzający wnoszenie opłat.

Zamierzamy uporządkować strefę, wymusić większą rotację pojazdów i zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie. Przypominamy najważniejsze z nich.

14 parkometrów znajduje się w lokalizacjach:

 • plac Wolności
 • Stara
 • Parkowa (2 szt.)
 • Krótka
 • Młyńska
 • Browarowa (2 szt.)
 • Łużycka
 • plac Grunwaldzki
 • Słoneczna
 • Broniewskiego
 • Sienkiewicza
 • Księcia Bolka I

W sumie w SPP są 274 miejsca parkingowe.

Opłaty

 • za pierwsze pół godziny parkowania (minimalna opłata) – 1 zł
 • za pierwszą godzinę parkowania – 2 zł
 • za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł
 • za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł
 • za czwartą i następną godzinę parkowania – 2 zł
 • abonament na okaziciela – 110 zł
 • abonament dla mieszkańca – 20 zł

Opłaty są pobierane w dni powszednie w godzinach od 9 do 17. Można ich dokonywać gotówką lub za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym.

 • sms Admin Park

Aplikacje można pobrać w sklepie google play.

Ważne!

Abonament dla mieszkańca mogą wykupić osoby zameldowane (pobyt stały lub czasowy) na ulicach, które obejmuje SPP. Abonament przysługuje właścicielowi pojazdu lub osobie posiadającej tytuł prawny do korzystania z niego. Jedna karta jest wydawana na jedno auto. Jej posiadacz może zajmować miejsca wyznaczone jako płatne wyłącznie na ulicy, jakiej abonament dotyczy. Na innych ulicach należy wnieść opłatę zgodnie z cennikiem.

Abonament na okaziciela przysługuje pozostałym osobom, firmom i organizacjom.

Opłaty dodatkowe

W przypadku stwierdzenia braku opłaty za parkowanie, kontroler wystawia zawiadomienie o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.  Wynosi ona 50 złotych.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia opłaconego czasu parkowania opłata dodatkowa wynosi 25 złotych. Należy opłacić je:

 • w parkometrze, zgodnie z instrukcją na urządzeniu
 • w kasie urzędu miasta
 • na rachunek bankowy (97 1020 5226 0000 6202 0627 0351)

Biuro Strefy Płatnego Parkowania | Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska

 • plac Grunwaldzki 1, 58 – 400 Kamienna Góra pok. 105 – 106, tel. 75-64-55-129 lub 130, godz. 7.30-15.30.