Nabór wniosków na dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Gmina miejska Kamienna Góra ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie miasta Kamienna Góra. Alokacja środków przeznaczona na nabór 13 250 000,00 zł. Liczba planowanych do dofinansowania lokali […]

czytaj całość

Wniosek o dodatek węglowy

Mieszkańcy naszego miasta którzy używają węgla, jako główne źródło do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł. Dokumenty przyjmuje kamiennogórski MOPS, a obowiązujący wzór pisma wraz z instrukcją jest dostępny do pobrania poniżej. Wniosek można […]

czytaj całość

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – deklaracje

Od 1 lipca 2021 r na właścicieli i zarządców nieruchomości został nałożony nowy obowiązek. Muszą składać deklaracje w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego udostępnia organom administracji centralnej i samorządowej narzędzie do realizacji polityki niskoemisyjnej – Centralną Ewidencję Emisyjności […]

czytaj całość

Kontrolerzy wizytują nieruchomości, uwaga na oszustów

Trwają kontrole instalacji grzewczych w lokalach mieszkalnych i domach jednorodzinnych zgłoszonych do projektu pn.: „Wymiana dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i mieszkaniach w domach wielorodzinnych, na obszarze Gminy Czarny Bór, Gminy Miejskiej Kamienna Góra, Gminy Kamienna Góra, Gminy Stare Bogaczowice […]

czytaj całość

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokal na czas nieoznaczony po zgonie najemcy

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych Telefon: 75 64 55 141 E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie […]

czytaj całość

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokal na czas nieoznaczony po wyprowadzeniu się najemcy

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych Telefon: 75 64 55 141 E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie […]

czytaj całość

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokal na czas nieoznaczony

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych Telefon: 75 64 55 141 E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie […]

czytaj całość

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokali z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych Telefon: 75 64 55 141 E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 poz.1460 – art.1046 § […]

czytaj całość

Zawarcie umów najmu lokali z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych Telefon: 75 64 55 141 E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie […]

czytaj całość