Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella i Bezpieczeństwo wodne w budynkach – komunikat wojewody

Szanowni Państwo, W związku z otrzymaniem od Pana Krzysztofa Saczka, Z-cy Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie pisma z dnia 15.03.2024 r., znak: HŚ.BW.552.102.2024 za pośrednictwem ePUAP zawierającego prośbę o upowszechnienie wśród władz samorządu terytorialnego opracowań pn.: „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” – stanowi przetłumaczone na język […]

czytaj całość

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokal na czas nieoznaczony po zgonie najemcy

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych Telefon: 75 64 55 141 E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie […]

czytaj całość

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokal na czas nieoznaczony po wyprowadzeniu się najemcy

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych Telefon: 75 64 55 141 E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie […]

czytaj całość

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokal na czas nieoznaczony

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych Telefon: 75 64 55 141 E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie […]

czytaj całość

Wydawanie skierowań do zawarcia umów najmu na lokali z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych Telefon: 75 64 55 141 E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 poz.1460 – art.1046 § […]

czytaj całość

Zawarcie umów najmu lokali z tytułu realizacji wyroków eksmisyjnych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Lokalowej Renata Mikielewicz – Podinspektor ds. mieszkaniowych Telefon: 75 64 55 141 E-mail: renata.mikielewicz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie […]

czytaj całość