Programy wsparcia realizowane przez MOPS w Kamiennej Górze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do korzystania z realizowanych obecnie programów wsparcia opieka wytchnieniowa, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Szczegóły TUTAJ.  

czytaj całość

Bezpłatna pomoc dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych

Urząd miasta uruchomił punkt konsultacyjny dla kamiennogórzan będących ofiarami przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków. Z pomocy mogą korzystać także członkowie ich rodzin. Punkt działa przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze (II […]

czytaj całość

Konkurs na realizację zadania publicznego – wychowanie przedszkolne

ZARZĄDZENIE NR 180/2021 BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA Z DNIA 17 MAJA 2021 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 w […]

czytaj całość

Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uprzejmie informuję, że z dniem 27 marca 2021 r. ponownie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wskazane wyżej ograniczenie funkcjonowania […]

czytaj całość

Szukamy podmiotu prowadzącego punkt konsultacyjny przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie pomocy psychospołecznej, działalności informacyjnej i edukacyjnej. 1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii […]

czytaj całość

Rekrutacja do miejskich przedszkoli

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 objęte są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Kamienna Góra w wieku od 3 […]

czytaj całość

Nowy telefon do zarządcy cmentarzy

Spółka Mieszkaniowa, zarządca cmentarzy komunalnych przy ul. Katowickiej i ul. Wałbrzyskiej informuje o zmianie numeru telefonu kontaktowego do administratora nekropolii. Można się z nim skontaktować pod numerem 511 177 459. Telefon jest czynny przez całą […]

czytaj całość

UZYSKANIE ODPISU PEŁNEGO/SKRÓCONEGO Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Rozporządzenie Ministra […]

czytaj całość

POZYSKANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ – Z POMINIĘCIEM PROCEDURY KONKURSOWEJ

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 24 […]

czytaj całość

POZYSKANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POPRZEZ OTWARTY KONKURS OFERT

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia […]

czytaj całość