Poszukujemy chętnych do prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy

Miasto Kamienna Góra poszukuje osób fizycznych lub organizacji pożytku publicznego chętnych do prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy (RDP). Podstawą prawną funkcjonowania Rodzinnych Domów Pomocy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 […]

czytaj całość

Zapraszamy do udziału w programie wczesnego wykrywania nowotworów

Do końca listopada urząd miasta w Kamiennej Górze będzie realizował program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u kobiet i mężczyzn. Program kierujemy do mieszkańców Kamiennej Góry w wieku 40-65 lat. […]

czytaj całość

Zaczynamy program wczesnego wykrywania nowotworów

Urząd miasta w Kamiennej Górze rozpoczyna realizację programu, którego celem jest wczesne wykrycie nowotworów skóry oraz raka szyjki macicy. – Zapraszam mieszkańców Kamiennej Góry do skorzystania z oferty profilaktyki zdrowotnej. Badania i wstęp na wykłady […]

czytaj całość

Program profilaktyki czerniaka skóry w szkołach podstawowych

Program profilaktyki czerniaka skóry powraca do kamiennogórskich szkół podstawowych. Miasto Kamienna Góra po raz kolejny przeprowadzi go we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie poznają zasady profilaktyki czerniaka. W jaki […]

czytaj całość

Konsultacje społeczne w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 3 ustęp 1 Uchwały nr […]

czytaj całość

Warsztaty żywieniowe dla mieszkańców Kamiennej Góry

Zapraszamy na warsztaty żywieniowe dla mieszkańców Kamiennej Góry. Spotkanie z dietetykiem odbędzie się 25 września w sali witrażowej ratusza o godzinie 14:30. Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerami tel. 75 64 […]

czytaj całość

II zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego

1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanego zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia […]

czytaj całość

Dołącz do kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”

Dołącz do kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu” W rękach samorządów spoczywa duża siła i odpowiedzialność – mogą one kształtować politykę dostępności do alkoholu na lokalnym poziomie. To od władz lokalnych zależy to, w jakich godzinach będzie […]

czytaj całość

Programy wsparcia realizowane przez MOPS w Kamiennej Górze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do korzystania z realizowanych obecnie programów wsparcia opieka wytchnieniowa, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Szczegóły TUTAJ.  

czytaj całość

Bezpłatna pomoc dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych

Urząd miasta uruchomił punkt konsultacyjny dla kamiennogórzan będących ofiarami przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków. Z pomocy mogą korzystać także członkowie ich rodzin. Punkt działa przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze (II […]

czytaj całość