Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego 1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanego zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2024 rok zapraszamy […]

czytaj całość

Program Szkolny Klub Sportowy

Gmina miejska Kamienna Góra realizuje program Szkolny Klub Sportowy, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu miasta. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego […]

czytaj całość

Program Umiem Pływać

„Założeniem programu „Umiem pływać” jest udział dzieci z klas I-III szkół podstawowych w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Całość projektu to 20 godzin lekcyjnych na basenie pod okiem instruktora. Realizator projektu przy wparciu JST pokrywa wydatki dotyczące projektu tj.: […]

czytaj całość

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W PUNKCIE KONSULTACYJNYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W PUNKCIE KONSULTACYJNYM   1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy domowej – działalność Punktu […]

czytaj całość

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W PUNKCIE KONSULTACYJNYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ, DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W PUNKCIE KONSULTACYJNYM 1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy domowej – działalność Punktu Konsultacyjnego […]

czytaj całość

Oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Jeśli masz zezwolenie na sprzedaż alkoholu, musisz co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży w minionym roku. Masz na to czas do 31 stycznia 2024 r.  Przypominamy przedsiębiorcom sprzedającym napoje alkoholowe o tym obowiązku. Poniżej dokument do pobrania.

czytaj całość

Rozpoczynamy VIII edycję Budżetu Obywatelskiego

Mieszkańcy Kamiennej Góry już po raz ósmy zdecydują, na co przeznaczyć środki w ramach Budżetu Obywatelskiego. Pula środków na realizację w 2024 roku wybranego projektu wynosi 150 tys. złotych. Propozycje projektów można składać od 13 lipca do 15 sierpnia 2023 r. Uchwała nr LXXII/464/23 Rady […]

czytaj całość

Miejski program profilaktyki złamań osteoporotycznych

Zapraszamy mieszkanki Kamiennej Góry do udziału w miejskim programie profilaktyki złamań osteoporotycznych. Jest on dedykowany dla mieszkanek Kamiennej Góry, które ukończyły 65 lat, nie mają zdiagnozowanej i leczonej osteoporozy. Badania są nieodpłatne. Można je przeprowadzić w pracowni densytometrycznej dr Grzegorza Rozwadowskiego w Kamiennej Górze. To już […]

czytaj całość

Wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Kamiennej Górze

OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Kamiennej Górze. Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym Lp. Nazwa oferenta (organu prowadzącego przedszkole niepubliczne) Dane przedszkola/punktu przedszkolnego […]

czytaj całość

Bezpłatne badania mammograficzne w Kamiennej Górze | 12 czerwca

Bezpłatne badania mammograficzne w Kamiennej Górze Mammobus, w którym można przeprowadzić badanie, pojawi się na parkingu przy sklepie Intermarche 12 czerwca 2023 r. Na badanie mogą się zgłaszać wszystkie kobiety między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały […]

czytaj całość