O gminie

Kamienna Góra to miejscowość o dogodnym położeniu komunikacyjnym, co jest niewątpliwie czynnikiem wpływającym pozytywnie na rozwój turystyki w regionie. W mieście krzyżują się drogi: krajowa 5 (Świecie – Lubawka) oraz wojewódzka 367 (Jelenia Góra – Wałbrzych). Miasto dzielą niewielkie odległości z najbliższymi ośrodkami: […]

czytaj całość

Dlaczego warto tu zainwestować

5 powodów dla których warto zainwestować z naszym mieście. Dobre położenie geograficzne, przy granicy państwa z Republiką Czeską, Dobre powiązania komunikacyjne: DK nr 5, DW 367, droga ekspresowa S3 – w budowie, połączenia kolejowe z bocznicą w mieście, Dobry dostęp do infrastruktury ze wszystkim […]

czytaj całość

Wsparcie dla inwestora

Współpraca w procesie inwestycyjnym Przy wyborze terenu pod inwestycję należy wziąć pod uwagę następujące elementy: inwestycja na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, dostępność pracowników oraz koszty pracy, dostępność dostawców i usług dobrą współpracę z władzami miasta, uwarunkowania prawne, tj. prawo miejscowe […]

czytaj całość

Oferty lokalizacyjne

    Oferta: pięknie położona 50-hektarowa działka Oferty inwestycyjne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Oferty inwestycyjne – zabudowa produkcyjna Oferty inwestycyjne – zabudowa usługowa Inwestycje celu publicznego Tereny inwestycyjne – prezentacja

czytaj całość

Kontakt dla inwestorów

Andrzej Omachel. Urząd Miasta Kamienna Góra. Biuro Architekta Miasta. Zakres informacji – zagospodarowanie przestrzenne miasta, koordynacja obsługi inwestora, opieka po-inwestycyjna (j. polski) architekt@kamiennagora.pl +48 75 6455158 kontakt telefoniczny: 7:30-15:30 godziny urzędowania: 7:30 – 15:30   […]

czytaj całość