Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uprzejmie informuję, że z dniem 27 marca 2021 r. ponownie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wskazane wyżej ograniczenie funkcjonowania […]

czytaj całość

Szukamy podmiotu prowadzącego punkt konsultacyjny przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie pomocy psychospołecznej, działalności informacyjnej i edukacyjnej. 1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii […]

czytaj całość

Rekrutacja do miejskich przedszkoli

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 objęte są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Kamienna Góra w wieku od 3 […]

czytaj całość

Nowy telefon do zarządcy cmentarzy

Spółka Mieszkaniowa, zarządca cmentarzy komunalnych przy ul. Katowickiej i ul. Wałbrzyskiej informuje o zmianie numeru telefonu kontaktowego do administratora nekropolii. Można się z nim skontaktować pod numerem 511 177 459. Telefon jest czynny przez całą […]

czytaj całość

UZYSKANIE ODPISU PEŁNEGO/SKRÓCONEGO Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Rozporządzenie Ministra […]

czytaj całość

POZYSKANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ – Z POMINIĘCIEM PROCEDURY KONKURSOWEJ

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 24 […]

czytaj całość

POZYSKANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POPRZEZ OTWARTY KONKURS OFERT

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia […]

czytaj całość

Ogłoszenie II konkursu „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra powyżej 65 roku życia”

ZARZĄDZENIE NR 347/2020 BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2020 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie […]

czytaj całość

Ogłoszenie konkursu „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra powyżej 65 roku życia”

ZARZĄDZENIE NR 334/2020 BURMISTRZA MIASTA Kamienna Góra z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2020 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla […]

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego – wyniki

czytaj całość