I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 36

czytaj całość

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Kamiennej Górze przy ulicy Tadeusza Kościuszki 20

czytaj całość

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Piotra Ściegiennego 22

czytaj całość

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 22

czytaj całość

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek budowlanych położonych przy ul. Jaśminowej w Kamiennej Górze

czytaj całość

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej, działka nr 290, obręb 7 przy ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze

czytaj całość

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie działek budowlanych położonych przy ul. Różanej w Kamiennej Górze

czytaj całość

V przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej 7

czytaj całość

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Piotra Ściegiennego 22

czytaj całość

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kamiennej Górze przy ul. Papieża Jana Pawła II 22

czytaj całość