Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023″

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 17 października 2022 roku a zakończenia na dzień 24 października 2022 roku.

Konsultacje prowadzi się w formie pisemnej, według załączonego formularza konsultacji.