Wyniki wyszukiwania dla tagu: "#dotacje"

Znaleziono: 6 wyników

Zaświadczenie o dochodach do programu „Czyste powietrze”

Znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, w celu potwierdzenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]

Kamienna Góra otrzyma 1,5 mln zł na wymianę starych pieców

Kamienna Góra otrzymała dofinansowanie na wymianę kopcących źródeł ogrzewania. Zamierzamy pozbyć się prawie 200 pieców węglowych. Miasto otrzyma półtora miliona złotych dotacji. Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. – Pieniądze przeznaczymy na modernizację instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych […]

3 miliony 425 tysięcy złotych dla Kamiennej Góry

– Ponad 3 miliony 425 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafiło na bankowe konto Kamiennej Góry. Pieniądze przeznaczymy na miejskie inwestycje – poinformował Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry. Ministerstwo Rozwoju rozdysponowało wśród samorządów powiatu kamiennogórskiego 6,2 […]

Nabór do programu „Stypendia pomostowe 2020/2021”

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz spełniają łącznie następujące warunki: są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli […]

Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw w koronakryzysie

Z bezzwrotnej dotacji mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy także z Kamiennej Góry. Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs dla firm dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Do podziału jest 60 mln zł. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na utrzymanie działalności oraz płynności finansowej […]

Dotacje na lokalne działania. Trwa nabór wniosków

1 czerwca 2020 roku ruszył nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw – Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska! Nabór potrwa do 15 czerwca 2020 roku. Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe […]