Zapisy do miejskiego żłobka

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze na rok pracy 2021/2022.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego odbywa się na podstawie § 8 Statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze oraz następujących zasad:

  1. Żłobek Miejski w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Spacerowej 10 obejmuje opieką dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do zakończenia roku szkolnego (sierpień), w którym dziecko ukończy 3 rok życia albo końca miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko kończy trzeci rok życia, w zależności od tego, która z tych dat następuje później.
  2. Do Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców bądź prawnych opiekunów poprzez złożenie „Karty zgłoszenia dziecka”.
  3. Ustala się następujący termin i miejsce przyjmowania wniosków: od 8 marca 2021 roku do 26 marca 2021 roku w siedzibie Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze przy ul. Spacerowej 10 w godzinach od 8.00 do 14.00.
  4. Dokumenty rekrutacyjne można pobierać od 8 marca br. ze strony internetowej żłobka lub osobiście w siedzibie.
  5. Do żłobka w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które zamieszkują na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra.
  6. Dyrektor żłobka udziela wszelkich informacji dotyczących szczegółów rekrutacji.