10 grudnia odbędzie się sesja rady miasta

Najbliższa sesja rady miasta odbędzie się 10 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali nr 211 urzędu miasta.

Program:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  5. Zamknięcie sesji.

 

Tagi: