25 wyremontowanych lub zbudowanych ulic w mieście

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w Kamiennej Górze to jeden z priorytetów Janusza Chodasewicza burmistrza Kamiennej Góry.

W ciągu ostatnich kilku lat w tym zakresie udało się zrobić naprawdę sporo. Okres lat 2019 – 2024 będziemy mogli zamknąć sumą 25 wyremontowanych, zbudowanych lub zmodernizowanych ulic.

Jest jeszcze dużo do zrobienia. Wiele dróg wciąż czeka na swoją kolej, o żadnej nie zapominamy. Systematycznie będziemy je remontować.

Najważniejsze przedsięwzięcia poprawiające komunikację zrealizowane w Kamiennej Górze w latach 2019 – 2023.
✅przebudowa ul. Papieża Jana Pawła II;
✅przebudowa ul. Korczaka;
✅przebudowa ul. Sportowej;
✅przebudowa ul. Cegielnianej;
✅przebudowa ul. Jedwabnej;
✅remont ul. Fabrycznej;
✅przebudowa ul. Towarowej;
✅przebudowa ul. Ściegiennego;
✅przebudowa ul. Jesionowej;
✅przebudowa drogi dojazdowej do ul. Waryńskiego;
✅przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Staszica;
✅budowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I z ul. Wałbrzyską;
✅budowa chodnika przy ulicy Bohaterów Getta;
✅budowa ul. Wrzosowej;
✅budowa ul. Różanej;
✅przebudowa ul. Śląskiej;
✅przebudowa ul. Słowiańskiej i ul. Żeromskiego.

Zadania drogowe na rok 2024.
✅Zakończenie przebudowy ul. Lubawskiej.
✅Przebudowa ulic Słowackiego i Traugutta.
✅Zakończenie budowy ul. Leśnej.
✅Remont ul. Lompy wraz z mostem.
✅Remont fragmentu ul. Towarowej.
✅Przebudowa ul. Legnickiej (w kierunku ul. Małej).
✅Budowa drogi na ul. Jeleniogórskiej (dojazd do terenów inwestycyjnych w okolicy przejazdu kolejowego).
✅Przebudowa ul. Lipowej.
✅Budowa kładki na ul. Wiejskiej.
✅Remont mostu przy Kauflandzie.
✅Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Lipowej, Legnickiej, Zielonej, Nadrzecznej, Sienkiewicza, Ziemskiej. Opracowanie dokumentacji dla ulic: Na Wzgórzu, Małej i Konopnickiej.
✅Przygotowanie dokumentacji łącznika drogi 367 do węzła Kamienna Góra – Północ.