Luzowanie zakazów związanych z pandemią

Od poniedziałku rząd łagodzi ograniczenia związane z pandemią i przedstawia kolejne etapy ożywiania gospodarki. Miasto Kamienna Góra też poluzuje obostrzenia. Szczegóły wkrótce.

Od 20 kwietnia zaczną obowiązywać nowe zasady w handlu i usługach:

  • do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4
  • w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Od 20 kwietnia będzie można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – w ramach utrzymania kondycji psychicznej. Na zewnątrz można będzie przebywać tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!

Uwaga!  Place zabaw nadal pozostaną zamknięte! 

Limit osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym zostanie zwiększony do jednej osoby na 15 m2.

Osoby powyżej 13. roku życia będą mogły poruszać się na ulicach bez opieki dorosłego.