27 maja odbędzie się sesja rady miasta

W środę, 27 maja odbędzie się sesja rady miasta Kamienna Góra. Przewodniczący rady miasta Kamienna Góra Janusz Jarosz zaplanował ją na godz. 13. Obrady będą toczyły się w trybie zdalnym.

Program sesji

1. Otwarcie sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy J. Kilińskiego, R. Traugutta, T. Kościuszki, gen. J. Hallera i Piastowskiej w Kamiennej Górze.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej” miasta Kamienna Góra na lata 2020-2030.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja Turystyczna Kotliny Kamiennogórskiej”.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 177/9, obr. nr 3).

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 513/17, 19, 24, 31-32; obr. nr 6).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 218/14-16; obr. nr 3).

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 310/29; obr. nr 6).

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej w Kamiennej Górze.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Kamienna Góra.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lubawskiej i Cisowej w Kamiennej Górze.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Wałbrzyskiej (cmentarz) w Kamiennej Górze.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze.

17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze.

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania częściowego dofinansowania ze środków budżetu miasta Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

20. Zamknięcie sesji.

Tagi: