Rada miasta godzi się na dzierżawę dworca PKP

Rada miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zgody na wieloletnią dzierżawę dworca PKP w Kamiennej Górze przez samorząd.  Bez tego zobowiązania kolejowa spółka nie zadeklarowałaby remontu budynku stacji.

Janusz Chodasewicz burmistrz Kamiennej Góry będzie mógł przystąpić do kolejnej tury rozmów z PKP w sprawie rewitalizacji tego zdewastowanego obiektu.

Kamiennogórski samorząd zgodził się dzierżawę części dworca na okres minimum 5 lat. Wysokość czynszu zostanie określona po zakończeniu remontu na podstawie średnich cen wynajmu w regionie.

Koszty remontu w całości pokryje PKP ze środków programu rewitalizacji 150 stacji kolejowych w całej Polsce, którego realizację planuje się w latach 2023 -2027. Dziś można jedynie szacować, że prace na dworcu mogą kosztować od 15 do 20 mln złotych.

Wydzierżawione pomieszczenia dworca będzie można wykorzystać na różne cele związane z funkcjonowaniem miasta, np. zlokalizować tam: informację turystyczną, siedzibę straży miejskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i multimedialną wystawę poświęconą Carlowi Langhansowi.

To są moje pomysły, ale jestem otwarty na propozycje radnych – mówi burmistrz Chodasewicz. – Jestem przekonany, że wspólnie znajdziemy nową funkcję dla odnowionego zabytku.