8000 sadzonek dębu i buka na Górze Parkowej

Rozpoczęły się nasadzenia drzew w obszarze leśnym na Górze Parkowej przy ul. Juliusza Słowackiego w Kamiennej Górze. Do końca kwietnia zostanie tam zasadzonych 8 tysięcy młodych dębów i buków.

Akcję prowadzi wydział infrastruktury i ochrony środowiska w kamiennogórskim ratuszu, który nawiązał współpracę z firmą Posadzimy.pl. Koszt tej operacji będzie dla miasta jedynie symboliczny.

Zawarliśmy porozumienie, na mocy którego miasto Kamienna Góra będzie zobowiązane wydać równowartość kosztów nasadzeń na doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze. Pojawią się tam nowe urządzenia dla dzieci – mówi Magdalena Bręśkiewicz kierownik wydziału infrastruktury i ochrony środowiska.

Miasto Kamienna Góra każdego roku dokonuje przeglądu stanu drzewostanu w miejskich lasach. W ramach standardowych zabiegów związanych z gospodarką leśną usuwane są drzewa chore oraz wywroty i złomy. Nasadzenia są prowadzone w celu zapewnienia ciągłości utrzymania drzewostanu.

Góra Parkowa (511 m n.p.m.) to popularne miejsce wypoczynku i rekreacji oraz miejsce z bogatą historią. Choć to tereny śródmiejskie znajdziemy tu 14-hektarowy las, a obszar rekreacyjno — wypoczynkowy ma powierzchnię 11,5 hektara. Pierwsze założenia parkowe pojawiły się na górze na początku XX w. Funkcjonował tu także miejski tor saneczkowy.

W innej części parku znajdował się ewangelicki cmentarz, ale nekropolia nie przetrwała do naszych czasów. Zachowało się kilka historycznych pomników m.in. upamiętniających wojny prusko – austriackie. Jest tu także pomnik ofiar II wojny światowej.

Obecnie w parku można odwiedzić m.in. ścieżką historyczną z ekspozycją dawnego uzbrojenia z okresu II wojny światowej i czasów późniejszych. Stanowi ona uzupełnienie dla podziemnej trasy turystycznej „Arado”, której wejście ulokowano u podnóża góry. Na szczycie stoi przekaźnik telewizyjny.