8000 sadzonek dębu i buka w lasach komunalnych

Wydział infrastruktury i ochrony środowiska w kamiennogórskim ratuszu rozpocznie wiosną wysadzanie 8 tys. sztuk sadzonek drzew. Dla zapewnienia ciągłości utrzymania miejskich lasów pojawią się w nich młode dęby i buki.

Miasto Kamienna Góra każdego roku dokonuje przeglądu stanu drzewostanu w miejskich lasach. W ramach standardowych zabiegów związanych z gospodarką leśną usuwane są drzewa chore oraz wywroty i złomy. Ten obowiązek nakłada na miasto ustawa o lasach.
Obecnie takie prace porządkowe wykonujemy w lesie na Górze Parkowej.

Postępujemy zgodnie z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu. Prace polegają na usunięciu: drzew w ramach trzebieży późnej negatywnej, drzew przygłuszonych, zasiedlonych przez korniki, wiatrołomów oraz drzew zagrażających spacerowiczom – informuje Magdalena Bręśkiewicz, kierownik wydziału infrastruktury i ochrony środowiska.

Chore drzewa należy usunąć, ponieważ pozostawione zagrażałyby całości lasu komunalnego, jak również pozostałych lasów, w tym pozostających w administracji Nadleśnictwa Kamienna Góra.