Akcja Wystawka – harmonogram

19 listopada  zaczynamy w Kamiennej Górze akcję „WYSTAWKA”

Zbieramy odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny. Należy je dostarczyć we własnym zakresie do kontenerów zlokalizowanych w wyznaczonych miejscach. Kontenery będą podstawiane do godz. 10.00 i odbierane po godz. 6.00 kolejnego dnia.

Kontenery będą oznaczone napisem „WYSTAWKA”.