Alarm ćwiczebny w Kamiennej Górze

Od 6 do 9 października 2020 r. na terenie Polski odbędą się ćwiczenia Renegade/Sarex-20 organizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W związku z tym w Kamiennej Górze odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania.

6 października w Kamiennej Górze zostaną włączone syreny alarmowe. Ćwiczenia odbędą się w godzinach od 8  do 10.

Zostaną wyemitowane dwa sygnały:

  • ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
  • odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Prosimy, aby mieszkańcy nie podejmowali żadnych działań.