APEL DKE w sprawie spalania węgla brunatnego w gospodarstwach domowych