Badamy potrzeby w zakresie modernizacji źródeł ciepła i stanu budynków

Szanowny Mieszkańcu!

Burmistrz miasta Kamienna Góra zaprasza do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma spełnić dwa cele. Pierwszy cel wynika z podjętych przez naszą gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków.

To w związku ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy). Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.

Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Realizacja obu powyższych celów prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

Jednocześnie informuję i wyjaśniam, iż z uwagi na kształtujące się zasady dofinasowania w nowych programach, jak też zmiany w polityce ochrony środowiska oraz zwalczania niskiej emisji, pojawiają się dodatkowe obowiązki informacyjne dla gmin i mieszkańców, co powoduje, że możesz być proszony o dodatkowe informacje oraz wypełnienie dodatkowych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie 15 marca 2022r. na jeden ze wskazanych sposobów:

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub Wydziale Gospodarki Lokalowej pokój nr 302,305,
  • e-mailem na adres: ewelina.tokarska@kamiennagora.pl poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58 – 400 Kamienna Góra.

Druki ankiet i deklaracji dostępne są:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr 75 64 55 113 (osoba do kontaktu – Ewelina Tokarska).