Bądź lokalnym patriotą. Płać podatki w swoim mieście

Zachęcamy, by płacić podatki w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) to ważne źródło pieniędzy w budżecie Kamiennej Góry. Jeśli jesteś rodzicem i płacisz podatki w Kamiennej Górze Twoje dziecko łatwiej uzyska miejsce w miejskich przedszkolach.

Dzięki nim realizujemy inwestycje publiczne w mieście.

Finansujemy:

 • komunikację miejską,
 • wydarzenia kulturalne,
 • place zabaw,
 • remonty ulic,
 • rozwój infrastruktury,
 • ochronę środowiska,
 • bezpieczeństwo,
 • oświatę.

Według przepisów miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że aby płacić podatki w Kamiennej Górze, wcale nie trzeba być tutaj zameldowanym – wystarczy mieszkać w Kamiennej Górze.

Jak rozliczyć podatek w mieście, w którym mieszkamy, a nie jesteśmy zameldowani?

 • W formularzu PIT przy rozliczaniu rocznego podatku należy wskazać Kamienną Górę jako miejsce, w którym się mieszka oraz wpisać kamiennogórski urząd skarbowy (ul. Papieża Jana Pawła II 18, 58-400 Kamienna Góra).
  Jeśli dokonujemy zmiany miejsca zamieszkania w formularzu, powinniśmy o tym poinformować swego pracodawcę.
 • Jeśli złożyliśmy już formularz podatkowy, w każdej chwili można wypełnić jednostronicowy formularz ZAP-3 i zaktualizować miejsce zamieszkania.  Druk do pobrania poniżej.

Można go złożyć w urzędzie skarbowym osobiście lub wysłać pocztą do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W tym roku wprowadziliśmy nowe zasady rekrutacji dzieci do miejskich przedszkoli. Jeśli co najmniej jeden z rodziców odprowadził podatek dochodowy za poprzedni rok z tytułu aktualnego miejsca zamieszkania na terenie miasta Kamienna Góra, dziecko otrzymuje dodatkowe punkty w procesie rekrutacji.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf ZAP-3 122 KB