Bezpłatna pomoc dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych

Urząd miasta uruchomił punkt konsultacyjny dla kamiennogórzan będących ofiarami przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków. Z pomocy mogą korzystać także członkowie ich rodzin.

Punkt działa przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze (II piętro, pok. nr 10). Mieszkańcy mogą skorzystać tam z bezpłatnej pomocy:

  • informacja i edukacja dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy (poniedziałek, godz.: 15.30 -18.00);
  • pomoc psychospołeczna dla ofiar przemocy domowej – spotkania indywidualne (czwartek, godz.: 15.00 – 18.00).

Z pomocy w punkcie można korzystać do 13 grudnia 2021 r.