Bezpłatne wsparcie psychospołeczne dla rodzin

Miejski Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry rozszerzył działalność o kolejną formę pomocy.

Rodziny będą mogły uzyskać w nim bezpłatne wsparcie psychospołeczne w zakresie: problemów z dorastającymi dziećmi, stanami depresyjnymi u dzieci i młodzieży, uzależnień, nieprawidłowego funkcjonowania systemu rodzinnego i innych.

Potrzebujących pomocy zapraszamy we wtorki w godzinach: 16.30–19.30. do Punktu Konsultacyjnego przy ul. T. Kościuszki 6 (II piętro, pok. nr 10) w Kamiennej Górze.

Punkt prowadzi także działalność informacyjną i edukacyjną dla osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. W poniedziałki w godz. 15–17:30 dyżur pełni instruktor terapii uzależnień. Spotkania indywidualne ramach pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej odbywają się w czwartki w godz. 15–18.