Bogdan Adamus honorowym obywatelem Kamiennej Góry

Rada miasta przyznała tytuł „Honorowy obywatel Kamiennej Góry” Bogdanowi Adamusowi.

Wniosek w tej sprawie złożyła Mariola Jaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Radni Kamiennej Góry podjęli uchwałę jednogłośnie.

Uzasadnienie 

Pan Bogdan Adamus jest mieszkańcem Kamiennej Góry od 1956 roku. Został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Górnik. Jego pasją jest historia Kamiennej Góry oraz okolic. Prowadzi badania na temat dziejów powiatu oraz zasłużonych dla miasta i ojczyzny. W kraju oraz za granicą poszukuje materiałów archiwalnych, dokumentów osobistych a także ikonografii oraz relacji na temat Kamiennej Góry. Od wielu lat przywraca pamięć zapomnianym mieszkańcom naszego miasta. Na podkreślenie zasługuje fakt, że jedynym kryterium utrwalenia w świadomości społecznej postaci, jest odegranie roli w rozwoju miasta oraz historii Polski czy świata. Upamiętniani są zarówno niemieccy mieszkańcy miasta, jak i bohaterowie zasłużeni dla polskiej niepodległości, walczący w I oraz II wojnie światowej a także Ci, którzy po 1945 r. przyczynili się do rozwoju regionu.

Warto zaznaczyć, że Pan Adamus (wspólnie z Janem Lubienieckim) upamiętnił zapomnianą postać szczególnie zasłużonego dla odzyskania niepodległości Polski w 1918 r. kapitana Józefa Sierocińskiego. Od 2008 roku organizuje w Kamiennej Górze uroczystości patriotyczne na cmentarzu komunalnym przy grobie kapitana Sierocińskiego.

Współpracuje z Wojewodą Dolnośląskim oraz Instytutem Pamięci Narodowej w ramach projektu „Ocalamy.pl” (znakowaniu mogił bohaterów walczących o niepodległość Polski w latach 1914-1921). Na cmentarzu komunalnym p. Adamus (wraz z Janem Lubienieckim) wyszukuje mogiły żołnierzy Legionów Polskich oraz tych, którzy walczyli o kształt granic państwa po 1918 r. Do chwili obecnej oznaczono znakiem graficznym „Ojczyzna Swoim Obrońcom” groby Antoniego Bila i Konrada Romanowskiego oraz ppor. Stanisława Szczygła.

W latach 2012-2014 opisywał w Tygodniku Regionalnym historię Kamiennej Góry i ludzi dla niej zasłużonych. W filmach (nagranych wspólnie z Krzysztofem Zagrodnym) przedstawił historię uczestniczki Powstania Warszawskiego Pani Alicji Pilewskiej. Jako jedyny mieszkaniec uczestniczył w badaniach i wykopaliskach archeologicznych w Kamiennej Górze.

W zakresie historii Polski i Kamiennej Góry edukuje dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Uczestniczy w akademiach szkolnych czy okolicznościowych konkursach. Występuje z licznymi wykładami i prelekcjami, poza granicami powiatu. Na zaproszenie organizacji i instytucji prowadził wykłady na temat Józefa Hallera, Józefa Sierocińskiego, 100. rocznicy odzyskania Niepodległości (Warszawa, Żuromin, Ostrów Wielkopolski).

Pan Adamus od ponad dwóch dekad fotografuje Kamienną Górę i okolicę. Od kilku lat prowadzi działania PR-a na rzecz regionu w prowadzonym przez siebie portalu społecznościowym. Skupia się na promowaniu walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych miasta. Fotografie są zaplanowane, estetycznie wykonane i cieszą się bardzo dużą popularnością użytkowników portalu. Znaczny zasięg postów i pozytywne reakcje kamiennogórzan mają bezpośredni wpływ na promocję miasta i regionu. Ponadto zdjęcia Pana Adamusa są wykorzystywane w albumach, materiałach okolicznościowych oraz edukacyjnych wydawanych przez władze regionu.

Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami, organami władzy centralnej oraz samorządowej, m.in. z: Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie i we Wrocławiu, Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Uniwersytetem Wrocławskim, Polską Akademią Nauk, Społecznym Komitetem Organizacyjnym Obchodów Patriotycznych, Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej w Nowym Jorku. Swoimi działaniami społecznymi i edukacyjnymi wzmacnia w kraju i za granicą dobre imię Kamiennej Góry.