Budżet na 2023 rok przyjęty. Stawiamy na inwestycje

Budżet na 2023 rok przyjęty. Stosunkiem głosów 12 do 3 Rada Miasta Kamiennej Góry na dzisiejszym posiedzeniu przyjęła budżet na następny rok.

To kolejny proinwestycyjny budżet w tej kadencji. Mimo ogólnie niekorzystnej sytuacji gospodarczej, mimo szalejącej drożyzny przekładającej się na wzrost cen i usług zamawianych przez miasto, zaplanowałem ze swoimi pracownikami budżet wyważony, ale także prorozwojowy. Nie było to łatwe zadanie także w kontekście zmniejszonych w przyszłym roku środków przypadających naszemu miastu z podatków (o 5 mln zł) i zwiększonych kosztów obsługi długu (o ok. 2 mln zł w porównaniu do planu na 2022 rok). Te trudne warunki nie związały nam rąk. W planie wydatków zamykającym się kwotą 105 mln zł aż 26 mln stanowią inwestycje i remonty. Oto najważniejsze z nich:

  • rewitalizacja Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew” z budową basenów;
  • przebudowa drogi ul. Lubawskiej;
  • przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta;
  • budowa infrastruktury drogowej do zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej;
  • oświetlenie i modernizacja stadionu przy ul. Piotra Ściegiennego;
  • utwardzenie terenu, doprowadzenie wody i budowa domu pogrzebowego na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej;
  • budowa budynków komunalnych (al. Wojska Polskiego 25, ul. Ściegiennego 10, ul. Nadrzeczna);
  • opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Małej, Lipowej, Legnickiej, Zielonej, Nadrzecznej, Sienkiewicza, Konopnickiej, Tulipanowej i Ziemskiej.

Widać zatem, że podobnie jak w minionych latach tej kadencji, nie zatrzymujemy się w realizacji długo oczekiwanych przez kamiennogórzan inwestycji. Akcent kładziemy na remonty dróg i na remonty substancji mieszkaniowej. Szczególnie mnie jednak cieszą pierwsze poważne kroki zmierzające do wznowienia budowy mieszkań w naszym mieście. Już w pierwszym kwartale 2023 ma szansę się zacząć budowa nowego budynku komunalnego przy ul. Piotra Ściegiennego, pierwszego od 30 lat. Także w przyszłym roku powinna ruszyć budowa basenów na zalewie.

W ciągu minionych czterech lat wiele rzeczy udało nam się zrealizować dzięki licznym dotacjom z budżetu centralnego. Zapewniam państwa, że i rok 2023 będzie rokiem obfitym w dotacje. Zabiegam zwłaszcza o środki na rozwój terenów przemysłowych przy ulicach Jeleniogórskiej i Towarowej. Tymczasem koncentrujemy się na dokończeniu zadań remontowych, na które już mamy pozyskane środki, to znaczy na remontach ulicy Śląskiej, Różanej i Lubawskiej oraz wiaduktu nad ścieżką rowerową przy ulicy Słowackiego.

Dziękuję wszystkim radnym głosującym za przyjęciem tego budżetu. Wyrażam nadzieję, że także pozostała trójka, która dzisiaj miała inne zdanie, zmieni je w trakcie przyszłego roku. A także, że podobnie jak większość rady również większość kamiennogórzan oceni ten budżet jako budżet rozwoju. Taki, którego nie powinno się wstydzić Powiatowe miasto.

Janusz Chodasewicz
burmistrz Kamiennej Góry