Budżet na rok 2022 uchwalony

Kamienna Góra przeznaczy ponad 21,6 mln złotych na miejskie inwestycje. Rada miasta przyjęła projekt budżetu na nadchodzący rok. Uchwała przeszła przy dwunastu głosach — za, przy dwóch głosach sprzeciwu i jednym wstrzymującym.

Przeciwko planowi miejskich wydatków zagłosowali: radny Janusz Jarosz i Andrzej Grzyb. Sławomir Sławiński wstrzymał się od głosu. Pozostali radni poparli projekt. Powstawał on z udziałem członków rady miasta, którzy zechcieli uczestniczyć tym procesie. Burmistrz Chodasewicz zaakceptował wszystkie poprawki radnych zgłoszone do projektu.

Dziękuję państwu radnym za poparcie uchwały. W budżecie na rok 2022 na miejskie inwestycje przeznaczymy prawie 22 mln zł. Sądzę, że to plan minimum, bo staramy się o kolejne dotacje i pieniędzy inwestycyjnych będzie w Kamiennej Górze jeszcze więcej – powiedział burmistrz Janusz Chodasewicz.

Jakie zamierzenia inwestycyjne ma Miasto Kamienna Góra w roku 2022?

 • Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ul. Jeleniogórskiej.
 • Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu ulic: Małej, Lipowej, Legnickiej, Wysokiej, Zielonej, Nadrzecznej, Jesionowej, Ptasiej, Towarowej, drogi wewnętrznej na osiedlu Antonówka i parkingu na ul. Wałbrzyskiej.
 • Przebudowa ul. Wrzosowej, Śląskiej, Różanej oraz wiaduktu nad drogą rowerową w ciągu ul. Słowackiego. 12,7 mln zł na ten cel pozyskaliśmy z funduszu Polski Ład.
 • Przebudowa ul. Traugutta i Słowackiego.
 • Przebudowa ul. Lubawskiej.
 • Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Zalewu. Pozyskaliśmy na ten cel pieniądze z Rządowego Funduszu dla Gmin Górskich. Zadanie obejmuje m.in. zapewnienie alternatywnego dojazdu do zbiornika od strony ul. Leśnej (przebudowę ulicy, budowę miejsc parkingowych), zagospodarowanie terenów zielonych z nowym układem komunikacyjnym, modernizację sposobu zrzutu wody ze zbiornika do rzeki Zadrna, budowę oświetlenia i monitoringu wizyjnego.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu odkrytych basenów letnich nad Zalewem. Budowę zamierzamy sfinansować z dotacji w kolejnej edycji programu Polski Ład.
 • Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego przy Alei Wojska Polskiego 25.
 • Modernizacja domów komunalnych. Dokumentacja projektowa obejmuje budynki przy ul. Jana Pawła II 11, 23, 25, Kościuszki 9, Ptasiej 1 i Karola Miarki 1.
 • Przebudowa budynku byłego zespołu szkół przy ul. Lubawskiej. Umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej obejmuje utworzenie centrum społecznego obejmującego: przedszkole, żłobek oraz dom dziennego pobytu dla seniorów.
 • Zakup i montaż toalet automatycznych nad Zalewem.
 • Zagospodarowanie terenu na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej i doprowadzenie tam wody. Zaprojektowanie domu pogrzebowego.
 • Remont attyk budynku ratusza.
 • Remont tarasu w Szkole Podstawowej nr 2.
 • Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2.
 • Modernizacja budynku MOPS.
 • Przebudowa jazu na rzece Zadrna.
 • Doposażenie placu zabaw na os. Antonówka i przy ul. Kościuszki.
 • Zabezpieczenie terenu ruin zamku Grodztwo.
 • Remont mostku przy ul. Nadrzecznej.
 • Budowa wiat śmietnikowych.