Budżet Obywatelski 2022 r. – głosowanie

Ruszyło głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego 2022. Na głosy mieszkańców czekamy do 12 października 2021 r.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy ukończyli 16 rok życia.

Jak zagłosować?

  • kartę do głosowania należy wrzucić do urny z napisem Budżet Obywatelski, którą ustawimy w holu na parterze ratusza w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30,
  • kartę do głosowania należy przesłać na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Budżet obywatelski 2022” (liczy się data wpływu do urzędu).

Kartę do głosowania można pobrać w załączniku poniżej. Wydrukowane karty można pobrać w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej, pok. 304 w ratuszu.

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia wraz z kartą do głosowania muszą załączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu. Druk dokumentu można pobrać ze strony internetowej miasta.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając głos tylko na jeden projekt.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

  1. głosowania przez osobę nieuprawnioną,
  2. głosowania na karcie niezgodnej ze wzorem,
  3. braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania,
  4. oddania głosu na więcej niż jeden projekt,
  5. braku zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

W przypadku oddania przez mieszkańca głosu na więcej niż jednej karcie do głosowania, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

Lista projektów (opisy autorów)

Wybieg dla psów

Celem projektu jest budowa ogrodzonego wybiegu dla psów, na terenie którego właściciele czworonogów będą mogli spuszczać psy ze smyczy. Na terenie wybiegu znajdować się będą urządzenia służące do zabaw psów, ławeczki oraz kosze na odpady.

Szacowany koszt – 51 tys. zł

Budowa profesjonalnego kompleksu wielofunkcyjnego boiska do gier plażowych

Projekt zakłada wybudowanie profesjonalnego boiska wielofunkcyjnego do sportów plażowych na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego „Zalew”.

Szacowany koszt – 98 944 zł

Zielona Kamienna Góra

Projekt będzie polegał na nasadzeniach drzew, krzewów oraz kwiatów wieloletnich w różnych częściach miasta, m.in. na rynku, w okolicach wiat rowerowych, targu, uliczek dochodzących od rynku po to, aby oczyścić powietrze w mieście, zmniejszyć hałas, upiększyć nasze miasto dla mieszkańców i turystów oraz odwrócić tendencję betonowania naszego miasta.

Szacowany koszt – 97 970 zł

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Zgoda rodzica prawnego opiekuna 2022 100 KB
2 pdf karta do głosowania BO 2022 z Rodo 173 KB