Budżet Obywatelski 2023 r. – głosowanie

12 września zacznie się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego 2023. Na głosy mieszkańców czekamy do 20 września 2022 r. Pula środków na realizację zwycięskiego projektu wyniesie 150 tys. złotych.

Głosowaniu zostaną poddane dwa projekty zgłoszone przez mieszkańców:

  • Budowa trasy rowerowej o najniższym stopniu trudności

Budowa ma zostać zrealizowana na terenie Kamdża Bike Parku. Będzie polegała na przeprowadzeniu prac ziemnych i rozbudowie trasy zjazdowej o nazwie POMPON. Trasa będzie miała łagodny przebieg i zostanie zakwalifikowana jako najłatwiejsza ścieżka zjazdowa singletrack. Szacunkowy koszt – 144 tys. zł

  • Oświetlenie treningowe boiska piłkarskiego przy ul. P. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze

Oświetlenie ma zostać wykonane w drugiej klasie oświetlenia tego typu obiektów, czyli dla rozgrywek ligowych i celów treningowych. Realizacja projektu zmaksymalizuje wykorzystanie boiska do celów treningowych, rozgrywania sparingów i meczy ligowych w okresie wiosennym i jesiennym. Oświetlenie tego obiektu wpłynie na podniesienie atrakcyjności obiektów sportowych w Kamiennej Górze. Szacunkowy koszt – 150 tys. zł.

W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy Kamiennej Góry, którzy ukończyli 16 rok życia, poprzez:

  • wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny oznaczonej napisem Budżet obywatelski znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30,
  • wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, z dopiskiem „Budżet obywatelski 2023”. Liczy się data wpływu do urzędu.

Kartę do głosowania można pobrać poniżej oraz w Wydziale Promocji i Polityki Społecznej, pok. 304.

Mieszkaniec, który nie ukończył 18 roku życia wraz z kartą do głosowania musi załączyć zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu. Druk dokumentu można pobrać poniżej.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając głos tylko na jeden projekt.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

  • głosowania przez osobę nieuprawnioną,
  • głosowania na karcie niezgodnej ze wzorem,
  • braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania,
  • oddania głosu na więcej niż jeden projekt,
  • braku zgody opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w głosowaniu.

W przypadku oddania przez mieszkańca głosu na więcej niż jednej karcie do głosowania, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf karta do głosowania BO 2023 170 KB
2 pdf Zgoda rodzica prawnego opiekuna 2023 103 KB